Publicatielijst

2008 drs.Marleen Brouwer en dr.Ad Prins. Samenvatting uitkomsten behoefteonderzoek kennis- en opleidingsfunctie GHOR, Delen wat we weten, weten wat we delen’’. Nieuwsspecial van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en GHOR Nederland. Nr.1, september 2008.
2007 Interview sport- en recreatiebad Groenoord. De implementatie van het INK Model in Schiedam. Sportfondsen Optimaal, kwartaalmagazine Sportfondsen Nederland. jaargang 3, nr.1
2003 drs. Marleen Brouwer,drs. Wilma van Driel, Ellen Out, ‘Naar een kwaliteitssysteem voor verloskundigen’. Tijdschrift voor Verloskundigen, maart 2003.
2000 Marleen Brouwer en Onno de Zwart, ‘Op zoek naar Jannie van den Doelgroep, de GGD en de veranderende reizigersmarkt’. GGD Nieuws, nr. 1 februari 2000.

Meer meer